Harri Stenberg, psykologi, filosofi, FT

Psykoanalyytikko (IPA), psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja (STORY).

Stenberg

 

Vastaanotollani tarjoan psykoanalyysia, psykoterapiaa ja työnohjausta. Minulla on myös Kela-pätevyys. Täältä voi lukea lisää Kelan kuntoutuspsykoterapiasta. 
 

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa osallistuja ja psykoterapeutti tekevät yhteistyötä ja pyrkivät osallistujan omaan ymmärrykseen. Itseymmärryksen muodostamisessa on oleellista, että ihminen itse saa oivaltaa omat kipukohtansa, tuntemuksensa, kaipuunsa ja elämänratkaisunsa.
 

Kaikilla ihmisillä on elämänhistoria ja psykoanalyyttinen psykoterapia on syvyyspsykologiaa, jossa ajan kanssa tarkastellaan ja pyritään tavoittamaan selvyyttä elämän historian tapahtumiin ja kokemuksiin ihmisen omalta kannalta.
 

Psykoterapiassa voi käsitellä kaikkea mieltä askarruttavaa. Terapeutti tukee ja auttaa käsittelemään mitä tahansa psykoterapiaprosessissa eteen nousevia asioita. Niin tunteisiin ja uniin kuin elämän arvoihin liittyviä kysymyksiä.
 

Psykoterapiassa löytyy myös mielen ennalta tiedostamattomia asioita. Oleellista psykoterapiassa on läpikäydä tällaisia ja muita mahdollisesti pois suljettuja tuntemuksia ja kokemuksia.
 

Ennen terapian aloittamista tarvitaan kolme haastattelutapaamista. Niiden aikana selvitetään odotuksia, taustoja ja psykoterapian luonnetta.